Dofinansowanie na szkolenia zamknięte


Pracownicy ze współpracujących z nami stale podmiotów zgłosili wnioski o dotacje i pod opieką naszych doradców przesłali adekwatne zgłoszenia do instytucji finansujących.
Informujemy że w ramach pogramu europejskiego „Świętokrzyski Fundusz Strukturalny” na cztery Warsztaty Dla Szefów subwencję nabywają następujące przedsięwzięcia:

 • Szkolenia dla Kontrolerów w przedsiębiorstwie Kronberg
 • Szkolenie zarządzania firmą potrzebą nowoczesnego biznesu.
 • „uruchomienie innowacyjnych procedury produkcyjnych w przedsiębiorstwie WIPLAST SP. Z O.O. w oparciu o patenty firmy WINDMOLLER&HOLSCHER”
 • eksport czynnikiem dynamizacji firmy Dunewood Polska sp. z o.o.
 • innowacyjny aparat EKG
 • nowoczesny mobilny portal społecznościowy
 • opracowanie modelowego procesu Zarządzania Jednostkami Samorządu Terytorialnego eRATUSZ
 • opracowanie i uruchomienie metodyki produkcji wyrobów kompozytowych z odpadów poprodukcyjnych
 • sporządzenie i uruchomienie oprogramowania programów automatycznej inspekcji wizyjnej (58.29.29.0)
 • opracowanie i uruchomienie wzoru użytkowego zbiornika do ciśnieniowych filtrów wodnych
 • opracowanie i zgłoszenie ochrony wzoru przemysłowego zabawki
 • opracowanie oraz implementacja nowoczesnego urządzenia – Multiroutera CDMA/UMTS/HSPA wraz z procesem do zdalnego zarządzania dla operatorów telekomunikacyjnych (PKWiU 26.30.23).
 • koncepcja B2B ułatwiająca współpracę pomiędzy firmami współpracującymi i ZETO-RZESZÓW
 • koncepcja współpracy translacyjnej
 • przygotowanie założeń i uruchomienie zintegrowanego systemu Zarządzania Infrastrukturą Techniczną Przedsiębiorstwa
 • system B2B – nową platformą współpracy abonentów usług internetowych z operatorem ISP.
 • utworzenie planu intensyfikacji eksportu platformy bezpieczeństwa użytkowników urządzeń mobilnych
 • utworzenie Centrum usług wspólnych i B+R na potrzeby Grupy EDF
 • utworzenie serwisu rezerweo.com – uruchomienie 2 nowych e-usług w obszarze rezerwacji dostępnych w Polsce usług.
 • wdrożenie nowoczesnych e-usług w postaci automatycznych wywiadów medycznych na bazie procesu eksperckiego
 • wdrożenie programu B2B do wspomagania prac serwisowych i zarządzania gospodarką magazynową
 • wdrożenie elektronicznej platformy współpracy B2B umożliwiającej automatyzację wymiany informacji między Agito S.A. a partnerami
 • implementacja nowoczesnej technologii celem wprowadzenia zasadniczo zmienionych produktów przez BIOFARM.
 • zbudowanie mobilnego systemu wspomagającego organizację Konferencji (SysKonf.pl)
 • zbudowanie internetowego portalu rekrutacyjnego
 • stworzenie internetowego serwisu umożliwiającego tworzenie kampanii rekrutacyjnych i zarządzanie procesem rekrutacji

  Tagi: szkolenia dla firm, szkolenie kadr