W jaki sposób są oceniane zawodowe kompetencje pracowników.

Różnego rodzaju firmy mogą przyjmować różne czynniki jeżeli chodzi o ocenę pracowników. Wiele z tych kryteriów opiera się bardziej na sympatiach i relacjach, niż na faktycznej weryfikacji czyiś umiejętności. W innych z kolei są stosowane różnego rodzaju narzędzia, których zadaniem jest zmierzenie szczegółowo wszystko, co się wiąże z pracą danej osoby.

Obecnie rosnącym zainteresowaniem cieszą się rozmaite narzędzia do oceny pracowniczych kompetencji. Wykorzystuje się je przykładowo przy zatrudnianiu nowych ludzi, żeby zweryfikować czy będą dla firmy przydatni, ale również przy okresowych ocenach już pracujących. Do takich ocen przede wszystkim będzie się brało wiedzę i umiejętności, ale w połączeniu ze sposobem zachowania i zaangażowaniem.

Spośród dużej liczby metod, które są używane w szczególności się wyróżnia Assessment/Development Center, uznawana obecnie za najskuteczniejszą pod tym względem. Po statystykach można zobaczyć, że skuteczność jej sięga nawet 76%, daje to to poziom, do którego wszystkie inne techniki nawet się nie zbliżają. Co oczywiste należy ją w odpowiedni sposób zastosować, gdyż jedynie wtedy proces będzie maksymalnie efektywny.

Międzynarodowi specjaliści opracowali całkiem niedawno szczegółowe wskazówki, które dotyczą przebiegu całego procesu. Zwracają przy tym uwagę na kilka istotnych obszarów, które należy brać pod uwagę przy przeprowadzaniu pracowniczych ocen, a których pominięcie może się przyczynić do niepoprawnych wyników.

Po pierwsze kluczowe zadanie odgrywa tutaj należyta analiza miejsca pracy. Powinna być ona wykonana w taki sposób, aby umożliwić określenie wskaźników efektywności i kompetencji. Jest to niezwykle ważny punkt, ponieważ zależeć od niego będą kolejne zadania, jakie zostaną wręczone pracownikowi.

Bardzo istotne jest także zastosowanie wielu rozmaitych metod, przy pomocy których można na różnych płaszczyznach badać i oceniać kompetencje. Przeprowadzana analiza powinna zawierać co najmniej jeden rodzaj symulacji związany ze wskaźnikami efektywności jeśli będzie chodzić o określone stanowisko pracy. Wśród wykorzystywanych najczęściej wymienia się prezentacje, odgrywanie roli, koszyk zadań oraz dyskusje grupowe.